Schilderen is mijn werk, het is er altijd en wacht.  Ook is het een zoektocht om met verf en vaak materie, op doek of papier uitdrukking te geven aan een thema.  Pas na vele lagen begint er langzaam een vorm of kleur te ontstaan die past en de richting uitgaat van het gekozen onderwerp.

Inspiratie komt vaak uit de natuur, vooral de getijdenstroom van de zee. Als kind was ik al gefascineerd door het magische ritme en de beweging van het water, het eb en vloed, de wisseling van de seizoenen, dat zichtbare verglijden van de tijd.

Deze sporen van herinneringen en mijn dagelijkse wandelingen in het bos, vinden hun weg in een abstracte beeldtaal, waardoor het werk geheel op zichzelf staat.

Het is van belang dat er uiteindelijk balans, ruimte en energie in het schilderij zit zodat tot uitdrukking komt dat groei en vergankelijkheid verbonden zijn.